I våre dager er dragkampen i gang om hvilken by som skal sikre seg den nye tingretten i Vestfold, hvis det blir vedtatt at de fire tingrettene skal slås sammen.

Larvik vil ha tingretten – og vi bør få den.

I Tønsberg sikrer de seg stadig flere politistillinger, de har fått Sør-Øst politidistrikts hovedsete til byen og nå sist har også Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud flyttet til nye kontorer vegg-i-vegg med politiet. De har fått kvota si med statlige arbeidsplasser innen justissektoren.

I Larvik har Larvik tingrett fungert utmerket i mange år. De er effektive og velfungerende, og har til og med måttet avlaste tingretten i Sandefjord med saker for å hjelpe til.

Vi har alt – og vi kan tilby mer.

Skolen kan bli tingrett

Jeg lanserer gamle Torstrand skole som ny tingrett for hele Vestfold.

De gamle mursteinene i veggene har sett og hørt mye - og de kan romme mer.

Den nye tingretten, hvis den blir vedtatt, skal huse 50 årsverk. Det bør det være plass til på Torstrand. Gymsalen kan bli en stor rettssal som kan romme saker med mange tiltalte og forsvarere, og den gamle skolen har rom til en rekke rettssaler i gamle klasserom der vegger kan slås ut. I tillegg er det plass til både ansatte og kontorer til alle.

Torstrand skole er et praktfull bygg med historisk sus i veggene. Den har en storhet knyttet til seg som en tingrett kan trenge – majestetisk, flott og romslig.

Den trenger selvsagt en renovering, men «skallet» og konstruksjonen kan bestå og gi tingretten den verdigheten en tingrett bør ha. Hvem trenger å bygge nytt, når vi har slike fordums stoltheter liggende på ei kremtomt ved siden av fantastiske Herregården og et steinkast unna nydelige Tollerodden.

LES OGSÅ: Larvik har kjempet lenge for å få den nye tingretten – vil ikke støtte Sandefjord

Samarbeid med kriminalomsorgen

Den gamle skolen, som sto ferdig i 1914, ligger vegg i vegg med Larvik fengsel. Det byr på en unik mulighet der fengslet kan benyttes til å huse fanger som skal møte i rettssaker, eller i fengslingsmøter.

Med et slikt samarbeid vil driften av Larvik fengsel sikres i mange år framover i en tid der kriminalomsorgen står overfor utfordringer rundt nedleggelser av soningsplasser og konkurranse fra åpen soning, elektronisk lenke som soning og eventuell fremskridende bruk av samfunnsstraff som straffemetode.

Ved behov for ytterligere celler, eller fasiliteter knyttet til oppbevaring av fanger underveis i rettssaker over for eksempel flere dager, og fasiliteter til transportteam og andre fra kriminalomsorgen som følger de innsatte, er det kapasitet til å legge dette til rette på Torstrand skole.

Transport og tilgjengelighet

Det er bare noen få minutters gange fra togstasjonen til Torstrand skole, og like enkelt å kjøre bil av og på E18 via Farriseidet og Larviktunnelen eller opp Elveveien til Bommestad og E18. På få minutter kan man også spasere til Larvik sentrum, ta bussen fra Storgata eller gå til knutepunktet for buss på togstasjonen.

Like ved ligger nye Mesterfjellet skole med ungdomstrinn, og lengre bort på Torstrand ligger Thor Heyerdahl videregående skole.

Rettssystemet vårt er en del av opplæringen innen samfunnskunnskap på skolene og innimellom er det klasser som følger rettssaker i tingretten. Med en nærhet til skolene, er det en bonus at de i enda større grad kan benytte denne muligheten for å se hvordan systemet vårt fungerer i praksis.

Det har vært debatt rundt hva Torstrand skole skal brukes til, om den skal rives eller hva kommunen skal foreta seg med bygget. I dag leier politihøyskolen der og trener på ulike scenarioer i gangene og klasserommene.

Jeg forslår at man heller lar Norges lover råde i gangene og salene og tilbyr Domstoladministrasjonen en flott lokasjon for framtidas domstol - midt i hjertet av Larvik.